ආයුබෝවන්...!

අප ඉපදුණු දා පටන් මවගෙන් පටන් ගන්නා ආදරය මිය යන තුරුම විවධ ආකාරයෙන් අප වෙත එයි. අප සිනාසෙන්නේද අඩන්නේද මේ ආදරය නිසාවෙනි. හුදෙක් එය මුලු මානව සන්හතියටම ‍උරුම පොදු සත්‍යතාවකි.ආදරය යනු මුලු ලොකයේම පැවැත්මයි ඔබ සිතේ හට ගන්නා ආදරනිය සිතුවිලි අප සමග බෙදා ගැනීම අප සතුටයි.♥

Saturday, January 28, 2012

මට මෙන් වෙන හිතකට ඔයා ආදරෙ ඇත්නම්

මට මෙන් වෙන හිතකට ඔයා ආදරෙ ඇත්නම් ඒ ආදරෙ මගේ පෙමට වැඩිය දැනෙනව නම් ඔහුගේ ළඟ මටත් වඩා ඔයාට සෙනෙහස ඇත්නම් ඔබට හොඳක් වෙන්න සිතා මං තනිව ම ඉන්නම්(GVS)

No comments:

Post a Comment