ආයුබෝවන්...!

අප ඉපදුණු දා පටන් මවගෙන් පටන් ගන්නා ආදරය මිය යන තුරුම විවධ ආකාරයෙන් අප වෙත එයි. අප සිනාසෙන්නේද අඩන්නේද මේ ආදරය නිසාවෙනි. හුදෙක් එය මුලු මානව සන්හතියටම ‍උරුම පොදු සත්‍යතාවකි.ආදරය යනු මුලු ලොකයේම පැවැත්මයි ඔබ සිතේ හට ගන්නා ආදරනිය සිතුවිලි අප සමග බෙදා ගැනීම අප සතුටයි.♥

Saturday, January 28, 2012

ඔබ පාවී ගියා

දුර ඈතකට .. මා සසැලී තියා වරු ගානකට.. නෙතු ගාවින් තියා රුව මොහොතකට .. ඔබ සැගවී ගියා වෙන හීනෙකට .. ඔබ ඒවි සිතා ලග පාතකට .. මා නැවතී බලා ඉමි ආ මගම .. ( නෙලූ )

No comments:

Post a Comment