ආයුබෝවන්...!

අප ඉපදුණු දා පටන් මවගෙන් පටන් ගන්නා ආදරය මිය යන තුරුම විවධ ආකාරයෙන් අප වෙත එයි. අප සිනාසෙන්නේද අඩන්නේද මේ ආදරය නිසාවෙනි. හුදෙක් එය මුලු මානව සන්හතියටම ‍උරුම පොදු සත්‍යතාවකි.ආදරය යනු මුලු ලොකයේම පැවැත්මයි ඔබ සිතේ හට ගන්නා ආදරනිය සිතුවිලි අප සමග බෙදා ගැනීම අප සතුටයි.♥

Saturday, January 28, 2012

ම්ම දෙවියන්ගෙන් මගේ සතුට කවමදාවත් ඉල්ලුවේ

ම්ම දෙවියන්ගෙන් මගේ සතුට කවමදාවත් ඉල්ලුවේ නෑ.මන් හැමවෙලෙම ඉල්ලුවේ ඔයාගේ සතුට. ඒත් පුංචි දෙයකටත් ඔයාට ලොකු වෙදනාවක් දැනෙනවා. ඔයාගේ සතුට මන් නැති තැනනම් ඔයාගේ සතුට වෙනුවෙන් ඔයාගෙන් ඈතට යන්නම් හැබැයි මට දුන්නු ඔයාගේ ආදරේ තව කෙනෙක්ටනම් දෙන්න එපා. ඇයි දන්නවාද. ඔයාගේ සතුට තියෙන්නේ මන් ගාව කියලා ඔයාට වැට හෙන දවසක් එනවා සත්තයි එදාට මන් ගාවට ඇවිල්ලා මහ මෙරක් තරම් ආදරය දෙන්න පුලුවන් විදියට ජිවත් වෙන්න. මන් ඉල්ලන්නේ එච්චරමයි මගේ හදවත ඔයාටමයි එක ඔයාගෙමයි ♥ ♥ ♥ (චමි රොක්ස්)

No comments:

Post a Comment