ආයුබෝවන්...!

අප ඉපදුණු දා පටන් මවගෙන් පටන් ගන්නා ආදරය මිය යන තුරුම විවධ ආකාරයෙන් අප වෙත එයි. අප සිනාසෙන්නේද අඩන්නේද මේ ආදරය නිසාවෙනි. හුදෙක් එය මුලු මානව සන්හතියටම ‍උරුම පොදු සත්‍යතාවකි.ආදරය යනු මුලු ලොකයේම පැවැත්මයි ඔබ සිතේ හට ගන්නා ආදරනිය සිතුවිලි අප සමග බෙදා ගැනීම අප සතුටයි.♥

Thursday, January 26, 2012

හිම හංසියෙ

අපේ අදරය දැන් හිම වැස්‌සක්‌ වගෙ..... ඒ හිම වැස්‌සෙ යට ට වෙලා ඉන්න මම අසයි................... ඔයා ඒ හිම වැස්‌සෙ හිම කුමරිකාවක්‌ වගේ..... මම හිම කුමාරයක්‌ වගේ නෙද ? මගේ හිම හංසියෙ..........................! (චමි රොක්ස්)

No comments:

Post a Comment