ආයුබෝවන්...!

අප ඉපදුණු දා පටන් මවගෙන් පටන් ගන්නා ආදරය මිය යන තුරුම විවධ ආකාරයෙන් අප වෙත එයි. අප සිනාසෙන්නේද අඩන්නේද මේ ආදරය නිසාවෙනි. හුදෙක් එය මුලු මානව සන්හතියටම ‍උරුම පොදු සත්‍යතාවකි.ආදරය යනු මුලු ලොකයේම පැවැත්මයි ඔබ සිතේ හට ගන්නා ආදරනිය සිතුවිලි අප සමග බෙදා ගැනීම අප සතුටයි.♥

Thursday, January 26, 2012

පිලිගනිද මගේ රාජිණී

ආදරෙ කියාගන්න බෑ වේදනා නිවාලන්න නෑ සිහිනයන් දවාලන්න බෑ මා ඔබෙන් මිදි ය‍න්නේ නෑ ලස්සනයි ඔබේ ආදරෙ සුන්දරයි සිතූ සිහිනයේ ඔබ තමයි මගේ ජිවිතේ පවසමී මගේ ආදරේ පිලිගනිද මගේ රාජිණී ••►චමි රොක්ස්◄••

No comments:

Post a Comment