ආයුබෝවන්...!

අප ඉපදුණු දා පටන් මවගෙන් පටන් ගන්නා ආදරය මිය යන තුරුම විවධ ආකාරයෙන් අප වෙත එයි. අප සිනාසෙන්නේද අඩන්නේද මේ ආදරය නිසාවෙනි. හුදෙක් එය මුලු මානව සන්හතියටම ‍උරුම පොදු සත්‍යතාවකි.ආදරය යනු මුලු ලොකයේම පැවැත්මයි ඔබ සිතේ හට ගන්නා ආදරනිය සිතුවිලි අප සමග බෙදා ගැනීම අප සතුටයි.♥

Thursday, January 26, 2012

මියදුනත් නුබට ආදරෙයි

නුබ වෙනුවෙන්ම ගේවු මගේ ජිවිතයේ අවසානය ලගා වී ඇත නුබේ ආදරය මහ මෙරක් වු කල කෙසෙනම් වෙන්වන්නද සෑම ආදරයකම මෙන් මට අවැසි වුනේ නුබේ රත්තරං ආදරේ ඒත් මම නුබට ප්‍රශ්ණ ගොඩක් දුක් කන්දක් ඉතින් රත්තරං මා මියදුනත් හැමදාමත් ආදරෙ නුබටමයි (චමි රොක්ස්)

No comments:

Post a Comment