ආයුබෝවන්...!

අප ඉපදුණු දා පටන් මවගෙන් පටන් ගන්නා ආදරය මිය යන තුරුම විවධ ආකාරයෙන් අප වෙත එයි. අප සිනාසෙන්නේද අඩන්නේද මේ ආදරය නිසාවෙනි. හුදෙක් එය මුලු මානව සන්හතියටම ‍උරුම පොදු සත්‍යතාවකි.ආදරය යනු මුලු ලොකයේම පැවැත්මයි ඔබ සිතේ හට ගන්නා ආදරනිය සිතුවිලි අප සමග බෙදා ගැනීම අප සතුටයි.♥

Thursday, January 26, 2012

අතීතය මිහිරි අමිහිරි

මනුසයෙක්‌ මැරුනම එ කෙනාගෙ මතකය තියලා ශරිරය පොලවට පස්‌ වේනවා ආදරය කවදාවත් මොනම විදියටවත් මිහිදන් කරන්න බැහැ .......අතීතය මිහිරි අමිහිරි වුවත් හැම වේලේම අපෙ ඉදිරියෙ.......(චමි රොක්ස්)

No comments:

Post a Comment