ආයුබෝවන්...!

අප ඉපදුණු දා පටන් මවගෙන් පටන් ගන්නා ආදරය මිය යන තුරුම විවධ ආකාරයෙන් අප වෙත එයි. අප සිනාසෙන්නේද අඩන්නේද මේ ආදරය නිසාවෙනි. හුදෙක් එය මුලු මානව සන්හතියටම ‍උරුම පොදු සත්‍යතාවකි.ආදරය යනු මුලු ලොකයේම පැවැත්මයි ඔබ සිතේ හට ගන්නා ආදරනිය සිතුවිලි අප සමග බෙදා ගැනීම අප සතුටයි.♥

Saturday, January 28, 2012

මම ඔයාව කවදාවත් තනි කරන්නේ නෑ

මා එක්ක දවසක් නොවේ නල්පයක් හරි මෙහෙම ජිවත් වෙන්න පුලුවන් මම ඔයාව කවදාවත් තනි කරන්නේ නෑ එහේම හිතන්නත් එපා මගේ රත්තරන් (ධනු රොක්ස්)

No comments:

Post a Comment